На главную
Важно
Частые вопросы

Персональная методика + сакральный подарок

Отзыв 16 ноября 2016 г. «Праноедение – Жизнь Без Еды»

16.11.2016
Pavel V., 66 let, Česká republika, Praha / Павел В., 66 лет, Чехия, г. Прага

Účel pořízení: přechod na život bez jídla, zdraví / Цель приобретения: ЖБЕ, здоровье

*** отзыв на ЧЕШСКОМ и РУССКОМ языках ***

RECENZE V ČEŠTINĚ

Už asi 10 let se zabývám alternativní medicínou, především léčbou stravou a půsty. A hodně mě zajímá i breathariánství. Četl jsem některé instrukce pro přechod na breathariánství a také jsem četl o několikа kurzech přechodu na život bez jídla, ale bylo tam vždy něco, co mi nevyhovovalo.

«Праноедение - Жизнь Без Еды» Dara Mirova je první kurz, který mě opravdu zaujal a který jsem se rozhodl zkusit. Líbilo se mi, že je autor lékař a slíbil objasnit princip fungování života bez jídla. A není nutné nikam jezdit a přesto, na rozdíl od přechodu pouze podle knih, je i možnost dotazu v případě vážných problémů. A mimo jiné byla dostupná i cena.

Kurz jsem získal v květnu 2016. Zatím se ještě na přechod připravuji. Ze začátku ne moc intenzivně. Především jsem dvakrát nebo třikrát všechno přečetl. A mimo to jsem se také trochu seznámil s dárky, které jsem dostal s kurzem. A které mohou být základem mého dalšího rozvoje. Přestože se už léta zabývám alternativní medicínou, teprve po pročtení informace kurzu jsem dostal odpověď na některé mé otázky z této oblasti. A především jsem konečně plně uvěřil, že život bez jídla je reálný nejen pro jogíny někde v Himalájích, ale i pro mne.

V polovině září jsem začal více dodržovat přípravná doporučení kurzu. A již nyní cítím jejich vliv na zvýšené množství energie, větší vytrvalost, schopnost se líp koncentrovat na práci a pracovat efektivněji (nyní pracuji jen doma, ale chci opět dostat normální práci). Ještě nevím, kdy zkusím přechod, ale chtěl bych někdy na jaře.

Na závěr bych chtěl poděkovat autorovi kurzu Dar Mirovu a všem ostatním, kdo se na něm podíleli. Jmenovitě i pracovníkům podpory za jejich odpovědi na moje dotazy. A také autorům zkušeností s kurzem (отзыв), které mi pomohly při rozhodování, jestli kurz koupit.

ОТЗЫВ НА РУССКОМ

Уже около 10 лет, я занимаюсь альтернативной медициной, в частности лечением, питанием и голоданием. И для меня тоже очень интересна жизнь без еды. Я прочитал некоторые инструкции для перехода к ЖБЕ и тоже читал о несколько курсах перехода, но там было всегда что-то неудобно для меня.

«Праноедение - Жизнь Без Еды» - первый курс, который действительно получил моё внимание, и я решил попробовать. Мне понравился тот факт, что автор является врачом и обещал объяснить принцип действия жизни без еды. И не надо никуда ехать, и все же, в отличие от перехода только по книге, является возможность запроса в случае серьезных проблем. И помимо всего прочего, тоже цена была доступна.

Я получил курс в мае 2016 г. Пока я еще готовимся к переходу. С начала не слишком интенсивно. Прежде всего я два или три раза все прочитал. И кроме того, я не много тоже познакомился с подарками, которые я получил с курсом. И которые могут быть основой моего следующего развития. Хотя в течение многих лет я занимался альтернативной медициной только после прочтения информации курса я получил ответ на некоторые из моих вопросов в этой области. И прежде всего, я, только теперь полностью верю, что ЖБЕ, это реальная возможность не только для йогов где-то в Гималаях, но тоже для меня.

В половине сентября я начал более следовать подготовительным рекомендациям курса. И уже теперь я чувствую их влияние на повышенное количество энергии, большую выносливость, способность лучше сосредоточиться на работе и работать более эффективно (теперь я работаю только дома, но хочу опять получить нормальную работу). Я еще не знаю, когда я попробую переход, но я бы хотел когда-то весной.

В заключение я хотел бы поблагодарить автора курса Дар Мирова и всех других, кто участвовал. А именно тоже службу поддержки за их ответы на мои вопросы. И также авторов отзывов, которые мне помогли, когда я решил покупать курс.

Пожалуйста, простите мои ошибки в русском языке.

 


 

Copyright © Дар Миров
Все права защищены